Anasayfa » Hakkımızda

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Değerli Dostlar;

Derneğimizin temel amacı;Doğduğumuz yer Gümüşhanemiz ve Doyduğumuz yer Eskişehirimiz başta olmak üzere ülkemiz insanı arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,ekonomik düzey ve toplumsal statü ayrımı gözetmeksizin, hiçbir zümreye ayrıcalık tanımadan, milletimizin milli ve manevi değerlerine saygı duyarak,Kar amacı gütmeyen topluma faydalı, Ülkemizin ve toplumumuzun menfaatlerini her şeyin üstünde tutmak ve ülkemizin geleceği gençlerin bu amaç doğrultusunda yetişmesini sağlamaktır.

DERNEĞİMİZİN MİSYONU

Tarihimizin derinliklerinden gelerek özümüzü oluşturan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, kuşaklar arasında köprü kurarak bu değerlerimizi tanıtmak ve yaymak adına ilgili kuruluşlarla işbirliğine giderek sosyo-kültürel donanım anlamında etkinliklerde bulunma, sahip olduğumuz imkanları sorumluluk bilinciyle nitelikli nesiller yetiştirme adına genç nesillerin bilimsel ve ahlaki gelişimine katkı sağlayabilecek, bilgi ve becerilerini artırabilecek, potansiyellerini sinerjiye dönüştürebilecekleri dinamik bir yapı oluşturabilmek.
  
DERNEĞİMİZİN VİZYONU

Derneğimiz; seçkin bir sivil toplum kuruluşu olarak sivil insiyatifi erdemli bir şekilde etkinleştirerek vazgeçilmez insani ve ahlaki değerler çerçevesinde sosyal ve fikri yönden toplumun yaşam kalitesini yükseltebilmek adına etkin rol oynamayı hedefleyen referans ve çözüm ortağı olma vizyonuna sahip lider bir kuruluştur.

Bu amaç doğrultusunda ;Eskişehir'de yaşayan Gümüşhanelilerin birinci kuşağın doğduğu topraklardan, ikinci ve üçüncü kuşakların ise babalarının ve dedelerinin doğduğu topraklardan bin kilometreden daha uzakta her gün gönüllerinde taşıdıkları memleket sevdasıyla buradaki hayatın bir parçası olduklarını gündemde tutmaktır.